Singapore Government
Font size

No results found.

公共假期名称

日期和时间

元旦

20181231日(星期一)#

11日(星期二)

 

注:20181229日(星期六)为工作日。

春节

24日(星期一)

25日(星期二)

26日(星期三)

27日(星期四)#

28日(星期五)#

29日(星期六)

210日(星期日)

 

注:22日(星期六)和23日(星期日)为工作日。

清明节

45日(星期五)

劳动节

51日(星期三)

52日(星期四)#

53日(星期五)#

54日(星期六)

 

注:428日(星期日)和55日(星期日)为工作日。

端午节

67日(星期五)

新加坡国庆日

89日(星期五)

中秋节

913日(星期五)

国庆节

101日(星期二)

102日(星期三)

103日(星期四)

104日(星期五)#

105日(星期六)

106日(星期日)

107日(星期一)#

 

注:929日(星期日)和1012日(星期六)为工作日。

假期调整

国务院已公布假期调整方案

 

1. 元旦

    20181231日(星期一)为假日。但是,20181229日(星期六)为工作日。

 

2. 春节

    27日(星期四)和28日(星期五)为假日。但是,22日(星期六)和23日(星期日)为工作日。

 

3.劳动节

   52日(星期四)和53日(星期五)为假日。但是,428日(星期日)和55日(星期日)为工作日。

 

4. 国庆节

   104日(星期五)和107日(星期一)为假日。但是,929日(星期日)和1012日(星期六)为工作日。

 

上述规定也适用于新加坡驻上海、厦门、广州和成都总领事馆

 

Travel Page